Projecte Socioeducatiu Acadèmia 1750

Objetius

Acadèmia 1750 és una orquestra que va més enllà del fet musical. La temporada 2016-2017 neix el Projecte Socioeducatiu Acadèmia 1750 que contempla la doble dimensió social i educativa.

 

La dimensió social té com a objectiu general divulgar l'art de la música al màxim nombre de persones i es dirigeix a diferents col·lectius de la societat.

 

La dimensió educativa enllaça amb el currículum d'ensenyaments artístics i implica una programació d'objectius i continguts, que es desenvolupen a través d'activitats concretes. Es dirigeix a les diferents etapes educatives d'ensenyament reglat i no reglat i inclou la formació especialitzada dels joves músics.

 

Totes les accions i activitats es vincularan al programa de concerts de l'orquestra.

Apropar la música del S. XVII i XVIII al públic en general des de la perspectiva de la interpretació basada en la recerca historicista.

• Oferir eines per a l'audició activa de les obres dels concerts.

 

• Difondre la vida i obra dels compositors vinculats als programes dels concerts.

 

• Col·laborar amb la tasca del professorat oferint activitats vinculades al currículum d'ensenyament.

 

• Elaborar documents i guies didàctiques per donar suport a les activitats d'aula.

 

• Crear espais d'intercanvi formatius al voltant de la interpretació històrica.

Destinataris

• Entitats i associacions.

 

• Col·lectius diversos: infants i joves dels casals, residències de gent gran.

 

• Escoles de primària.

 

• Instituts, batxillerat i cicles formatius.

 

• Escoles Bressol.

 

• Escoles de música.

 

Línies d'actuació

• Assaigs oberts.

 

• Xerrades i conferències.

 

• Tallers familiars.

 

• Concerts participatius.

 

• Formació: campus, màster-class, jornades, cursos...

 

• Materials didàctics

• Síguenos en